Celestron CGEM II GOTO montering

€ 2.074,50
PRODUCT DESCRIPTION

Onder een montering voor een telescoop wordt verstaan een constructie die tot taak heeft: A) een astronomisch waarnemingsinstrument te dragen en het op een hemellichaam te richten en B) de aardrotatie te compenseren (de hemellichamen te „volgen”). Hiervoor is een gemotoriseerde aandrijving nodig. Het waarnemingsinstrument blijft daardoor lange tijd op bepaalde coördinaten van de hemelachtergrond gericht of C) waar te nemen objecten te volgen die ten opzichte van de hemelachtergrond bewegen (zon, maan, planeten, planetoïden, kometen, satellieten, etc.). Hiervoor dient de montering over extra aandrijfmogelijkheden, en eventueel ook extra assen, te beschikken.