Retourneren

Indien u een product wil retourneren dient u dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door ons uitgevoerd.

We behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.

Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is de klant van rechtswege in verzuim. Als dan hebben we het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat we tot enige schadevergoeding gehouden zijn.


U kunt artikelen, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, samen met de afleveringsnota retourneren naar: Eureka, Prof. J. Vercoulliestraat 38 te 8400 Oostende (B).

Beschadiging

Indien wij u de verkeerde artikelen stuurden, of de artikelen beschadigd waren, kunt u op onze kosten retourneren. Wij stellen het op prijs als u dan eerst even contact opneemt met onze klantendienst. Dat kan telefonisch via 059/51.83.88 of via e-mail: info@eurekashop.be.

Terugbetaling

Heeft u artikelen op de juiste wijze retour gestuurd dan zullen wij het door u betaalde bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen op uw rekening terugstorten.